หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

เหรียญเจริญพรไตรมาส หลวงปู่ผล วัดใหม่อัมพร เนื้อมหาชนวนหลังเรียบ

รหัส : 519

 เหรียญเจริญพรไตรมาส หลวงปู่ผล วัดใหม่อัมพร เนื้อมหาชนวนหลังเรียบ สร้าง 333 เหรียญ

ราคา 450 บาท 270บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ