หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

เหรียญเสมาหัวตัด กฐิน 61 หลวงปู่บุญสม เนื้อตะกั่วหลังเรียบไม่ตัดปีก

รหัส : 501
หลวงปู่บุญสม สมาจาโร สำนักสงฆ์ร่มโพธิ์ทอง ชลบุรี
เหรียญเสมาหัวตัด.38 กระสุนคต กฐิน 61 เนื้อตะกั่วหลังเรียบไม่ตัดปีก
ราคา 550 บาท 330บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ