หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

เหรียญหน้ากากเทพราหู เนื้อสัมฤทธิ์แดง บรรจุกริ่ง โค๊ต กก.๒๐๖ พระอาจารย์ประสูติ วัดในเตา

รหัส : 435

เหรียญหน้ากากเทพราหู เนื้อสัมฤทธิ์แดง บรรจุกริ่ง แยกกรรมการ โค๊ต กก.๒๐๖ พระอาจารย์ประสูติ วัดในเตา

(ภายในกลวงบรรจุกริ่ง)
ราคา 800 บาท 640บาท
ค่าจัดส่ง ems 50 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ