หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

สมเด็จหล่อรุ่นแรก ทรัพย์ยังมา เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร #2

รหัส : 411

สมเด็จหล่อรุ่นแรก ทรัพย์ยังมา เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

ราคา บาท
ค่าจัดส่ง ems 50 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ