หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

พระมเหศวร เสาร์ 5 วัดสุทธาวาส หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย โค๊ต ๙๖

รหัส : 456

พระมเหศวร เสาร์ 5 วัดสุทธาวาส หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย โค๊ต ๙๖

ราคา 850 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ