หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์ประสูติ เนื้อทองแดง

รหัส : 450

เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์ประสูติ วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เนื้อทองแดง

ราคา 400 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ