หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

สมเด็จหล่อ รุ่นแรก เนื้อนวะ หลวงปู่เฮง วัดบ้านด่านช่องจอม

รหัส : 408

สมเด็จหล่อ รุ่นแรก เศรษฐีชินบัญชร เนื้อนวะ หลวงปู่เฮง วัดพัฒนาธรรมาราม(บ้านด่านช่องจอม)
อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ราคา 1000 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ