หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

เหรียญปาดตาล อุดมโชค โภคทรัพย์ ปู่เจ้าศรีสุทโธ นวะหน้ากากเงิน หมายเลข 373

รหัส : 357

เหรียญปาดตาล อุดมโชค โภคทรัพย์ ปู่เจ้าศรีสุทโธ นวะหน้ากากเงิน สร้าง 999 เหรียญ หมายเลข 373

ราคา 1600 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ