หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นรวมพลกู้ชาติ ปี 53 เนื้อนวโลหะ

รหัส : 314

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นรวมพลกู้ชาติ ปี 53 เนื้อนวโลหะ

หมด
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ