หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

เหรียญเจ้าปู่ศรีสุทโธนาคราช คำชะโนด รุ่นแรก ปี 2560 เนื้อทองแดงผิวรุ้ง

รหัส : 301

เหรียญเจ้าปู่ศรีสุทโธนาคราช คำชะโนด รุ่นแรก ปี 2560 เนื้อทองแดงผิวรุ้ง สร้าง 100,000 เหรียญ

ราคา 1000 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ