หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

ตะกรุดพระลักษณ์หน้าทอง เนื้อเงิน 3 นิ้ว หลวงพ่อรักษ์

รหัส : 293

ตะกรุดพระลักษณ์หน้าทอง เนื้อเงิน 3 นิ้ว หลวงพ่อรักษ์ สร้าง 59 ดอก

ราคา 1800 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ