หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

เหรียญเจริญพรบน ครึ่งองค์ ปะฉลุ 3 ชิ้น หน้าทองแดง พื้นอัลปาก้า ด้านหลังทองทิพย์ หลวงพ่อจอย

รหัส : 110

เหรียญเจริญพรบน ครึ่งองค์ ปะฉลุ 3 ชิ้น หน้าทองแดง พื้นอัลปาก้า ด้านหลังทองทิพย์ หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย สร้าง 399 เหรียญ

ราคา 1000 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ