หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ เจริญพรบน ปะฉลุ เงิน องค์เงิน ลงยาจีวรเหลือง หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย

รหัส : 109

เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ เจริญพรบน ปะฉลุ เงิน องค์เงิน ลงยาจีวรเหลือง หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย สร้าง 399 เหรียญ

ราคา 3500 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ